Elektriksel bir sistemde kullanılacak tüm teçhizat için kısa devreye dayanım için hesap yapmak zorunludur. Koruma devrelerinde kullanılacak cihazların kısa devreyi kesme kapasiteleri ve hangi zaman dilimi içerisinde keseceği korumanın temelini oluşturmaktadır. Tüm koordinasyonlar bunun üzerine kurulmuştur. Bir trafonun veya herhangi bir teçhizatın hangi kısa devre akımına kaç saniye dayanabileceği standartlarla tespit edildiği gibi cihaz etiketi üzerinde de yer almaktadır. Sekonder rölelerin ayarlarının doğru olarak yapılabilmesi için iyi bir sistem etüdü ile kısa devre akımlarının doğru hesaplanmış olması gerekmektedir. Oluşan kısa devre olaylarında istatistiksel olarak %80 kısa devrenin faz-toprak, %15 inin faz-faz ve sadece %5 inin üç faz kısa devre olduğu tespit edilmiştir.